Игри

Информация за страница Саранци

      Софийска област е най-голяма по територия и население за страната, ето защо напълно нормално е там да са разположени и значителна част от българските села. Едно от тях се нарича Саранци, което се намира само на пет километра дистанция от Макоцево. То от своя страна принадлежи към общината на Горна Малина, също област София, така че и двете населени места са разположени в западната част на страната. Още по-точно е да се каже, че селото е разпорожено в централна Западна България, като районът там е предимно с планински характер. По отношение на климата, той е по-скоро умерено –континентален и има известни елементи от средиземноморски тип. Иначе средната измерена надморска височина за района не възлиза на повече от 564 метра. Лятото е топло и умерено, също като много други райони, а зимата е хладна и студена, нещо, което е също типично за повечето от населените места, разположени в планински райони на по-високи места.

      През месец януари температурата в село Саранци достига до около минус два градуса, докато през лятото не надвишава 18 градуса. И двете стойности са измерени по скалата на Целзий, а не по тази на Фаренхайт, където числата имат по-високи стойности и се налага преобразуване. На само два километра от самото село се намира и самостоятелната му жп спирка, където спират влакове, минаващи от там по своите маршрути. Едва ли обаче всички спират за по-дълъг престой, а иначе дистанцията до столицата София е 37 км. Това означава, че ако разполагаме с личен автомобил, можем да стигнем от едното място до другото за не повече от 40 минути нормално каране. Ташкисен е другото име на селото, но това се отнася за един по-далечен исторически период. Всъщност за историята на селото поне в основните информационни източници онлайн не се казва кой знае колко съществени факти, но можем все пак да научим нещо за името му. То произлиза от турското определение за човек, занимаващ се с точенето на килими от памук. От друга страна, името означава още и обсада, а в разгара на Освободителната война руските войници преминават през територията на селото.

       В село Саранци има три на брой паметника, които представляват и културния облик на това населено място. Няма да представлява трудност за туристите да ги открият и да ги проучат по-подробно, а за културната страна на населеното място могат да се добавят още няколко съществени подробности. На първо място, инфраструктурата е отлично поддържана, което й позволява да е винаги в изгодно за ползване състояние. Благоустройството също е на лице, за което немалка роля вероятно изиграва обстоятелството, че се намира сравнително близо до столицата на страната. Снабдяването с вода и електричество е характерно за всяка къща, а не на последно по важност място, много добро е състоянието и на съобщителните мрежи и канали. Това практически означава лесна и бърза комуникация и достъп до интернет за всички жители при желание да го ползват. За сметка на това по-зле развита е канализационната мрежа, проблем, често срещан за много малки населени места.

eXTReMe Tracker